Αρχείο ημέρας: 6 Απριλίου 2023

Απρ 06

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Εγκύκλιος ΕΕΠΕΒΠ Αποσπάσεις φορείς_Ψ5ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΜΔ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ ΑΙΤΗΣΗ