Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2023

Απρ 27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το ν. 2190/1994 δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπηρεσιακές μεταβολές. Ο ν. 5403/2023 προβλέπει εξαίρεση για Ο.Τ.Α. και το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει αιτηθεί εξαίρεση από 25/04/2023 στο ΥΠ.ΕΣ.. Αν επιτευχθεί η εξαίρεση που αιτήθηκε, θα σας ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις τοποθέτησης για ΕΑΕ θα είναι χειρόγραφες και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές, μέσω του ηλεκτρονικού …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Απρ 27

Ανακοίνωση οριστικών αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά την αριθμ. 6/25-04-2023 συνεδρίασή του, ανακοινώνει τον οριστικό αναμορφωμένων πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2022-2023. τελικο ΜΟΡΙΟΔ. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022-23

Απρ 27

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητας σας, οι οποίοι επιθυμούν συνεξέταση, να το δηλώσουν,  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη Δ/νση Εκπ/σης της οργανικής θέσης τους,  καταγράφοντας αναλυτικά , το Α.Μ. του/της συζύγου …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Απρ 21

Τοποθέτηση διευθυντών σε κενές και κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

6ΥΞΠ46ΜΤΛΗ-ΒΜΩ

Απρ 21

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-1 ΜΟΡΙΟΔ. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022-23

Απρ 19

Δήλωση για τοποθέτηση διευθυντών σε κενά σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΣ ΔΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Απρ 19

Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

6ΒΛ346ΜΤΛΗ-ΚΓΔ

Απρ 13

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : «Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, καλούνται όπως υποβάλουν αίτημα/δήλωση προτίμησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Απρ 07

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής-Πρόσκληση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης τοποθέτησης

ΟΔΗΓΙΕΣ για Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης υποψηφίων διευθυντών στις σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Χαλκιδικής Οι υποψήφιοι διευθυντές δηλώνουν σχολεία προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://schooldirectors.minedu.gov.gr από Δευτέρα 10-04-2023 έως Τρίτη 11-04-2023 και ώρα 23.59΄, αφού συμβουλευτούν τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα που έχει κυρωθεί από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι υποψήφιοι …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Απρ 07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡ. ΤΟΠΟΘΕΤ, ΒΕΛΤ. ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ_EEΠ-ΕΒΠ

Παλαιότερα άρθρα «