Αρχείο ημέρας: 30 Ιουνίου 2020

Ιούν 30

Απόλυση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τα έγγραφα απόλυσης των αναπληρωτών της ΔΠΕ Χαλκιδικής θα αποσταλούν στα προσωπικά τους email ως την Παρασκευή 03/07/2020.