Αρχείο ημέρας: 26 Ιουνίου 2020

Ιούν 26

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών ΔΠΕ Χαλκιδικής με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΈΝΤΥΠΟ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ