Αρχείο ημέρας: 23 Ιουνίου 2020

Ιούν 23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ,ΤΗΣ ΔΠΕ ΧΑΛ/ΚΗΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020-2021