Αρχείο ημέρας: 3 Ιουνίου 2020

Ιούν 03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής – Περίοδος Μάιος 2020

3623-02-06-2020 MAIΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6ΝΙΚ46ΜΤΛΗ-Γ91