Αρχείο ημέρας: 13 Μαΐου 2020

Μαΐ 13

Πρώτη εγγραφή στο Νηπιαγωγείο. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Νηπιαγωγεία..

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Νηπιαγωγεία V2

Μαΐ 13

Πρώτη εγγραφή στο Νηπιαγωγείο. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες.

Οδηγίες χρήσης Εφαρμογής για κηδεμόνες

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες V2 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες V2

Μαΐ 13

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ