Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2020

Απρ 30

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Απρ 30

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 4/2020 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ ότι στις  29/04/2020 καταβλήθηκε η μισθοδοσία 4/2020.

Απρ 27

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Απρ 24

5η Ανακοίνωση – 12ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής – 1ο Διαδικτυακό Μαθητικό Συνέδριο -Γνωστοποίηση Προγράμματος Συνεδρίου

ΑΦΙΣΑ

5η Ανακοίνωση – 12ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής – 1ο Μαθητικό Διαδικτυακό Συνέδριο  47846 – 2020 – 12ο Μαθ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ12ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής

Απρ 22

Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας

[2020.04]_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Οδηγίες_Υλοποίησης_Εξ_Αποστάσεως_Εκπ_σης_σε_Νηπιαγωγεία_(ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ) [2020.04]_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Οδηγίες_Υλοποίησης_Εξ_Αποστάσεως_Εκπ_σης_σε_Νηπιαγωγεία_(Οδηγίες)

Απρ 22

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Απρ 21

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιος_Αποσπάσεις σε φορείς_96ΟΞ46ΜΤΛΗ-0ΩΝ   ΕΕΠ-ΕΒΠ_Αίτηση αποσπάσεων σε φορείς ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απρ 21

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2020-21_6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω

Απρ 21

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2020-21_ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ

Απρ 09

Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ_signed

Παλαιότερα άρθρα «