Αρχείο ημέρας: 7 Μαΐου 2020

Μαΐ 07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΜΕΑΕ

Μαΐ 07

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΣΔ 2020

Μαΐ 07

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – 2020…

Μαΐ 07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μαΐ 07

Δημοσίευσης της από 01-05-2020 ΠΝΠ (Α’ 90) – Ρυθμίσεις σχετικά με τις εγγραφές μαθητών-τριών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Διευκρινίσεις ΠΝΠ ΦΕΚ 90 Α` 01-05-2020 ΦΕΚ 90Α-2020 ΠΝΠ για ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΒ.