Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2023

Απρ 06

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Εγκύκλιος ΕΕΠΕΒΠ Αποσπάσεις φορείς_Ψ5ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΜΔ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ ΑΙΤΗΣΗ

Απρ 04

«Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136

Τελικός αναμορφωμένος Πίνακας_4.042023

Απρ 04

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑ1 ERASMUS+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

» Νεότερα άρθρα