Αρχείο ημέρας: 7 Μαρτίου 2023

Μαρ 07

Εγγραφές μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 15012 – 2023 – `Εγγραφές μαθητών τριών στα Δημοτικά Σχολεί για το σχολικό έτος 2023-24` ΕΞΕ – 15035 – 2023 – «Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24»