Αρχείο ημέρας: 8 Οκτωβρίου 2018

Οκτ 08

Χορήγηση άδειας διευκόλυνσης στους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για τη συμμετοχή τους στις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια στις 7 Νοεμβρίου 2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (1)