Αρχείο ημέρας: 1 Οκτωβρίου 2018

Οκτ 01

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής Σεπτέμβριος 2018

7150 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΜΕ ΑΔΑ-ΩΗ2Τ4653ΠΣ-ΤΗ7