«

»

Σεπ 14

Προσωρινές τοποθετήσεις, αποσπάσεις εκπαιδευτικών της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής, κατά την με αριθ. 36/14.09.2015 συνεδρίασή του, προέβη: α) στην προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11, από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, β) στις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11, από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και γ) την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ20 από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
Οι εκπαιδευτικοί των επισυναπτόμενων πινάκων να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες σχολικές τους μονάδες από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕ06
ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕ11
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ05
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ06
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ07
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ11
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ20
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕ05
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕ07