«

»

Σεπ 14

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ, κλ. ΠΕ70 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής, κατά την με αριθ. 36/14.09.2015 συνεδρίασή του, προέβη στην ανακοινοποίηση στο ορθό των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ των εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70, και των προσωρινών τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70, από άλλα ΠΥΣΠΕ, κατόπιν εξέτασης υποβληθείσας ένστασης.
Δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 όπου ορίζεται ότι : «Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός», οι εκπαιδευτικοί των επισυναπτόμενων πινάκων (πλην όσων αποδεσμεύθηκαν με προγενέστερη ανακοίνωση) θα παραμείνουν μέχρι την αποδέσμευσή τους στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν.

ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕ70 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)