Αρχείο ημέρας: 30 Ιανουαρίου 2020

Ιάν 30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28-01-2020

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις με αρ. Πρωτ. 11686/Ε1/28-01-2020, 11639/Ε1/28-01-2020, 11651/Ε1/28-01-2020 και 11588/Ε1/28-01-2020 καλούνται να προσέλθουν αύριο 31-01-2020, ημέρα Παρασκευή, στη Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής.