Αρχείο ημέρας: 7 Ιανουαρίου 2020

Ιάν 07

ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Μήνυμα για νέα χρονιά_signed

Ιάν 07

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘ (1ΓΕ & 2ΓΕ) – ΑΔΑ:ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν 20191224 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘ (1ΓΕ & 2ΓΕ )