Αρχείο ημέρας: 7 Οκτωβρίου 2019

Οκτ 07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08,ΠΕ91.01,ΠΕ79.01

ΚΕΝΑ ΠΕ08, ΠΕ91,ΠΕ 79 2019 -20 Σας αποστέλλουμε τα λειτουργικά κενά των ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01 . Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων, να υποβάλλουν αίτηση έως αύριο (08/10/2019) και ώρα 10.00 πμ. στη Διεύθυνση Π.Ε Χαλκιδικής.

Οκτ 07

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής – Περίοδος Σεπτεμβρίος 2019

7242-01-10-2019 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-Ψ17Ο4653ΠΣ-ΥΔΧ