Αρχείο ημέρας: 3 Οκτωβρίου 2019

Οκτ 03

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σήμερα, Πέμπτη 03/10/2019, καταβλήθηκε η μισθοδοσία μηνός Σεπτεμβρίου 2019 στους αναπληρωτές όλων των πράξεων ΕΣΠΑ της Δ.Π.Ε Χαλκιδικής.Η μισθοδοσία υπολογίστηκε για όλους τους αναπληρωτές με Μ.Κ.1.