Αρχείο ημέρας: 4 Σεπτεμβρίου 2019

Σεπ 04

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 σχ. έτους 2019-2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

Σεπ 04

Οδηγοί πράξεων ΕΣΠΑ 2019-20

ΠΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΔ

Σεπ 04

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του ΔΣ Ζερβοχωρίων για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Erasmus+ KA101 ( είδος προγράμματος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ erasmus