«

»

Σεπ 04

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του ΔΣ Ζερβοχωρίων για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Erasmus+ KA101 ( είδος προγράμματος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ erasmus