Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2018

Σεπ 12

Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ86

Σεπ 12

Προσλήψεις Ε.Β.Π.

   Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές ΕΒΠ που αναφέρονται στο  επισυναπτόμενο  αρχείο excel, που προσλήφθηκαν  για την ΔΠΕ Χαλκιδικής με την Απόφαση 19777/11-9-018 της Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο Πράξης  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για το σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Σεπ 11

Λειτουργικά κενά, κλάδου ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

Σεπ 10

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρ. στήριξης

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ70

Σεπ 10

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ86 σχολ. έτους 2018-2019

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86 10-9-18

Σεπ 10

Bελτιώσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

Σεπ 07

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70

Σεπ 07

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ08

Σεπ 07

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ91.01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ91

Σεπ 07

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕ60 – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα