Αρχείο ημέρας: 13 Σεπτεμβρίου 2018

Σεπ 13

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

ΠΕ70

Σεπ 13

Βελτίωση θέσης και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06 13-9-2018

Σεπ 13

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

Σεπ 13

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

Σεπ 13

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71 παράλληλης στήριξης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ71

Σεπ 13

Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 70 13-09-18

Σεπ 13

Κενά παράλληλης στήριξης ΠΕ71

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ70