Αρχείο ημέρας: 13 Μαρτίου 2018

Μαρ 13

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για απόδοση μουσικής ειδίκευσης

ΕΞΕ – ΚΠ – 39554 – 2018 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ 39554 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ