Αρχείο ημέρας: 8 Μαρτίου 2018

Μαρ 08

3η Ανακοίνωση – Προκήρυξη 10ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

3-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διαβιβαστικό 3ης Ανακοίνωσης Προκήρυξης 10ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής

Μαρ 08

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΔΑ-64ΖΒ4653ΠΣ-0ΔΘ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΩΛΥ4653ΠΣ-ΘΑΣ

Μαρ 08

Χορευτικό Αντάμωμα Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Χαλκιδικής «…ας κρατήσουν οι Χοροί»

Χορευτικό Αντάμωμα Πρόγραμμα1 Χορευτικό Αντάμωμα (2)κ