Αρχείο κατηγορίας: Διοικητικά Θέματα

Μαρ 21

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών 2017 – Οδηγίες και έντυπα

ΟΔΗΓΙΕΣ 2017 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Αυγ 30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενούμενης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας της Π.Ε Χαλκιδικής

4886 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΝΤΗ 2ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ αιτηση διευθ. Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιων

Μαΐ 25

Ενημέρωση σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΜΚ

Απρ 08

Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιούλ 14

«Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 4250/2014)»

ΔΙΑΒ.ΕΚΚΛΗΣ.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 00435 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 00438

Ιούλ 14

« Ενημερωτικό Εγχειρίδιο για τη Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)»

00205 Apostille-11062015 (1) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 00282 ΣΥΜΠΛ._ 00279 ΣΥΜΠΛ._Συνημμένο χωρίς τίτλο 00282

Ιούν 04

«Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών, στο πλαίσιο της επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής»

3457-ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-7005465ΦΘ3-Ρ75

Ιούν 04

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Εγκύκλιος διευθυντων 6

Μαΐ 31

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών ? Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Η άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή ? υπευθύνου ολοημέρου δεν μοριοδοτείται. 2. Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ), έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαΐ 21

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014)»

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 00037

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα