«

»

Ιούλ 22

Ενημέρωση: ?Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ?

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: 29137/12047/011/28-4-2014 του ΕΤΕΑ( πρώην ΤΕΑΔΥ)/ ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡΕΩ-Σ6Ω, με αναδρομική ισχύ από 1-12-2013, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς (τόσο εργοδότη όσο και εργαζομένου). Ο νέος τρόπος υπολογισμού μπήκε σε εφαρμογή από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2014. Οι αναδρομικές εισφορές για το διάστημα από 1/12/2013 ως 31/5/2014, θα λογίζονται σε τρεις μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη μισθοδοσία Αυγούστου 2014.

Παρατίθεται περίληψη του νέου τρόπου υπολογισμού της εισφοράς ΕΤΕΑ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ