Αρχείο ημέρας: 27 Φεβρουαρίου 2024

Φεβ 27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκδρομή-μετακίνηση με διανυκτέρευση στην Καβάλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ