Αρχείο ημέρας: 4 Δεκεμβρίου 2023

Δεκ 04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Δ.Σ Ν.Μαρμαρά στην Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Δ.Σ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ