Αρχείο ημέρας: 2 Μαρτίου 2021

Μαρ 02

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής 2/2021

1549-1-3-2021 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-654946ΜΤΛΗ-Θ74