Αρχείο ημέρας: 15 Οκτωβρίου 2020

Οκτ 15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘ. ΕΚΠΑΙΔ.ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

Οκτ 15

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Γ΄ ΦΑΣΗΣ) ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

ΒΕΛΤΙΩΣ. ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ. (Γ΄ ΦΑΣΗ) ΠΕ86

Οκτ 15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝ. ΕΚΠΑΙΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

Οκτ 15

Πρόσκληση σε προαιρετικά διαδικτυακά σεμινάρια για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής

κλ ΠΕ91_Πρόσκληση σε διαδικτυακά σεμινάρια_10_2020