Αρχείο ημέρας: 10 Ιουλίου 2020

Ιούλ 10

Ανακοίνωση πίνακα εκπαιδευτικών που έρχονται στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής και φεύγουν από το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 20-21

Ιούλ 10

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχολικού έτους 2020-2021

ΕΞΕ – 89977 – 2020 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ

Ιούλ 10

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2020-2021

ΕΞΕ – 89991 – 2020 – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ Ε Σ Υ ή Π Υ Σ Π Ε

Ιούλ 10

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2020- 2021

ΕΞΕ – 89941 – 2020 – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α θμιας Εκπ σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021