Αρχείο ημέρας: 12 Νοεμβρίου 2019

Νοέ 12

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

8540_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ (2) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ