Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2019

Νοέ 11

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νοέ 07

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Χίου, για το σχολικό έτος 2019-2020

ΩΤ5Ψ4653ΠΣ-3ΝΤ

Νοέ 06

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σήμερα, Τετάρτη 06/11/2019, καταβλήθηκε η μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2019 στους αναπληρωτές όλων των πράξεων ΕΣΠΑ της Δ.Π.Ε Χαλκιδικής.

Νοέ 05

Ανακοινοποίηση στο ορθό: Πλήρωση κενούμενων θέσεων προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

6ΝΦΙ4653ΠΣ-Λ3Ω 8221 ΑΝΑΚΟΙΝ

Νοέ 04

Πρόσκληση για ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νοέ 01

Προκήρυξη για πλήρωση κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Χαλκιδικής

8221 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Νοέ 01

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Οκτώβριος 2019

8196-01-11-2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6Ο204653ΠΣ-Θ5Δ

» Νεότερα άρθρα