Αρχείο ημέρας: 10 Σεπτεμβρίου 2019

Σεπ 10

Κενά παράλληλης στήριξης κλάδου ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

Σεπ 10

Κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60- Ανακοινοποίηση στο ορθό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΠΕ60 ΑΝΑΚΟΙΝ.10-9

Σεπ 10

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών- Ανακοινοποίηση στο ορθό

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

» Νεότερα άρθρα