Αρχείο ημέρας: 30 Απριλίου 2018

Απρ 30

Ανακοίνωση για ονομαστικό χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών

για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ για τη Δήλωση Τοποθέτησης πατήστε εδώ για τον Καθορισμό Ομάδων και Όμορων Ομάδων πατήστε εδώ για τους Ονομαστικά Υπεράριθμους πατήστε εδώ για τα Οργανικά Κενά πατήστε εδώ