Αρχείο κατηγορίας: Μαθητικές Κατασκηνώσεις

Ιούν 01

Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης, αποκομιδής απορριμμάτων , συντήρησης και καθαριότητας των χώρων πρασίνου, καθαριότητα των μονίμων εγκαταστάσεων – των κοινόχρηστων χώρων και του λοιπού εξοπλισμού, των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Μαΐ 22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελεχών- ομαδαρχών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 2018 ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΡΧΗ 2018 Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού στελέχους για κατασκήνωση

Μαΐ 22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητές- κατασκηνωτές

3640.22-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ  ΓΟΝΕΑ – ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

Ιούν 22

Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Σ.Ο.Χ. 1

Ιούν 07

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά μαθητών από και προς Κατασκήνωση Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μαΐ 29

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες τροφίμων και υλικών καθαριότητας

3564-26-05-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 2017 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιχθυοπωλειου ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2017 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

Μαΐ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για εργασίες συντήρησης και προμήθειες υλικών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μαΐ 09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κατασκήνωσης του ΥΠΠΕΘ στη Μεταμόρφωση για το καλοκαίρι 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 2017 ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΡΧΗ 2017 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Μαΐ 09

Φωτογραφίες της Μαθητικής Κατασκήνωσης

Δείτε εδώ Φωτογραφίες της Μαθητικής Κατασκήνωσης  

» Νεότερα άρθρα