Αρχείο κατηγορίας: Ανακοινώσεις Σχολικών Συμβούλων

Δεκ 09

«Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης ανατροφοδότησης»

25092 Ω93Π4653ΠΣ-1ΘΩ

Δεκ 03

Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης των εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης

24155 ΩΦ9Μ4653ΠΣ-6ΑΖ

Δεκ 03

« Έγκριση επιμορφώσεων»

24668 7ΤΜ24653ΠΣ-ΡΝ0

Νοέ 30

Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης των εκπαιδευτικών «Teachers4Europe» της 1ης και 2ης Εκπ/κης Περιφέρειας Π.Ε. Χαλκιδικής

23905 ΒΖΨΕ4653ΠΣ-ΥΡΓ

Νοέ 26

Έγκριση υλοποίησης Β΄ επιμορφωτικής συνάντησης στα πλαίσια λειτουργίας του Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

23411 78ΑΑ4653ΠΣ-Η9Κ

Νοέ 26

Έγκριση επιμορφωτικής δράσης «Δημιουργία ρομποτικών εφαρμογών»

23479 7ΔΛΨ4653ΠΣ-5ΩΗ

Νοέ 26

Έγκριση επιμορφωτικής δράσης «Τεχνικές διαχείρισης του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής-Δίκτυα Υπολογιστών»

23478 75ΡΥ4653ΠΣ-Φ5Μ

Νοέ 24

Έγκριση ενδοσχολικής επιμόρφωσης

23214 ΒΝ634653ΠΣ-5ΘΧ

Νοέ 24

Έγκριση υλοποίησης Α΄επιμορφωτικής συνάντησης στα πλαίσια λειτουργίας θεματικού δικτύου

23038 7Ο634653ΠΣ-395

Νοέ 24

Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης

23027 ΒΜΧ54653ΠΣ-15Τ

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα