«

»

Δεκ 09

«Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης με εκπαιδευτικούς Σχολείων της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημ. Εκπαίδευσης Χαλκιδικής που παίρνουν μέρος στο τοπικό Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας»

25670 7ΑΨΜ4653ΠΣ-ΑΟΧ