↑ Επιστροφή σε H Διεύθυνση

Τμήματα – Προσωπικό

Διευθυντής
Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Γραμματεία – Πρωτόκολλο
Τμήμα Διοικητικών θεμάτων
Οικονομικό Τμήμα
Αναπληρωτές-Προγράμματα ΕΣΠΑ
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
Γραμματεία ΠΥΣΠΕ
Μηχανοργάνωση