Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «Ενδοσχολική βία»

Δελτίο τύπου Ενδοσχολικής επιμόρφωσης 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής