↑ Επιστροφή σε Προγράμματα ΕΣΠΑ

«Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας»

ΒΙΡ39-ΧΘΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΔΕΥ