«

»

Μαρ 30

Οριστικοί Πίνακες Αιτούντων Βελτίωση Θέση ή Οριστική Τοποθέτηση

 

Κατόπιν εκδίκασης των υποβληθεισών ενστάσεων από το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, κατά την με αριθ. 9/30.03.2017 συνεδρίασή του, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2016-2017

 

ΠΙΝΑΚΕΣ