«

»

Σεπ 11

ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής, κατά την με αριθ. 35/11.09.2015, συνεδρίασή του, προέβη α) στην προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ70, από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, β) σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, γ) σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΠΕ και δ) στην προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ.
Δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 όπου ορίζεται ότι : «Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός», οι εκπαιδευτικοί των επισυναπτόμενων πινάκων θα παραμείνουν μέχρι την αποδέσμευσή τους στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ70 ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕ60
ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕ70
ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ 70 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ