«

»

Σεπ 03

Λειτουργικά κενά, κλάδου ΠΕ70, σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής

5031 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70

Η ανακοίνωση των λειτουργικών κενών, κλάδου ΠΕ60, σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής.