«

»

Ιούν 03

«Επιμόρφωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μονίμων και αναπληρωτών, (ΠΕ-21, 24, 25, 26, 28, 29 και 31) και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ)»

«Επιμόρφωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μονίμων και αναπληρωτών, (ΠΕ-21, 24, 25, 26, 28, 29 και 31) που θεσμικά στελεχώνει τις ΕΔΕΑΥ, τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, καθώς και του Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) που στελεχώνει σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ