«

»

Μαΐ 12

«Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα «Συνδέοντας την Ιστορία σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλία »
Ημερομηνία διεξαγωγής : 06/10/2014 ? 08/10/2014 στην Estonia

Σεμινάρια Pestalozzi 2014 ESTONIA
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
APPLICATION FORM_2014