«

»

Μαΐ 03

«Σεμινάρια Pestalozzi 2014»

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα:
« Πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο»
NORWAY ( Bergen )
?How teachers can contribute to prevent hate speech online?
Ημερομηνία διεξαγωγής : 20/10/2014 ? 24/10/2014

Pestalozzi 2014 NORWAY
ατομικο δελτιο
αιτηση
APPLICATION FORM_2014