«

»

Απρ 30

«Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi 2014 στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης»

«Πολυγλωσσία για τη συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη: Ποιότητα και ισότητα στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση »
Ημερομηνία διεξαγωγής : 26/05/2014 – 28/05/2014

Pestalozzi SPAIN