«

»

Φεβ 20

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων»

Δ Σ ΑΡΝΑΙΑΣ 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΟΥΛΗ